حساب کاربری

ورود

در هر سایت امکانات مختلفی برای بازدید کنندگان و خریداران آن وجود دارد. اما برای آنکه فضایی در اختیار این افراد قرار بگیرد تا نظرات خود را اعلام کنند و یا خرید خود را قطعی کنند نیاز است تا در آن سایت یک حساب کاربری ایجاد کنند. این حساب برای امنیت بیشتر این افراد است تا بتوانند با خیال راحت خرید خود را قطعی کنند. حساب کاربری را می تواند با وارد کردن مشخصات و ایمیل ایجاد کرد. این فرآیند بسیار ساده است و شاید تا کنون بار ها و بار ها این کار را انحام داده باشید. بنابراین نیاز نیست تا به طور مفصل آن را توضیح دهیم. برای اینکه بتوانید به حساب کاربری خود وارد شوید باید یک نام کاربری و یک رمز عبور داشته باشید. این دو را خود هنگام ایجاد حساب کاربری ایجاد می کنید.