بازدید: 2

پتروشیمی فن آوران در منطقه ویژه پتروشیمی واقع شده است و سالانه تناژ بسیار بالایی از متانول را صادر می کند.

متانول پتروشیمی فن آوران:

با ورود به منطقه ویژه پتروشیمی با تعداد بسیار زیادی پتروشیمی مواجه می شوید که هر کدام وظیفه تولید محصولی را دارند و یکی از بزرگترین آنها پتروشیمی فن آوران است.

صادرات متانول پتروشیمی فن آوران

پتروشیمی فن آوران دو محصول استراتژیک متانول و استیک اسید را تولید می کند که حجم بالایی از آن صادر می شود.

پتروشیمی فن آوران بیشتر بخاطر محصول استیک اسید مشهور است چون در واقع تنها واحد تولیدی این اسید در کشور است.

صادرات متانول

صادرات متانول از ایران به کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی در تناژ بسیار بالا انجام می شود.

صادرات متانول ایران به کشورهای خارجی

هم اکنون صادرات متانول به کشور های ارمنستان، آفریقا، ژاپن، ترکیه، چین، هند، ایتالیا، هلند، عراق، مصر و افغانستان انجام می گیرد.

با توجه به این موقعیت و نیاز کشور به صادرات غیر نفتی نیاز است که از این فرصت به دست آمده استفاده کرد.

و اقدام به جذب مشتریان بیشتر کرد که تجارت الکترونیک راه را تسهیل می کند و می تواند جهشی بزرگ ایجاد کند.

شرکت های بازرگانی در کنار پتروشیمی ها می توانند بسیار مفید باشند و کارهای بازاریابی بین المللی را انجام دهند.

شرکت بازرگانی کیمیا شیمی رازی مفتخر است که می تواند مشتری های خارجی را با تبلیغات مناسب بین المللی جذب و متانول را از کشور ایران خریداری کنند.

بارگیری متانول

اینکه متانول را چگونه بارگیری کنند به چندین عامل از جمله تناژ و نوع بسته بندی بستگی دارد و باید به آنها توجه کرد.

متانول صادراتی را می توان بوسیله کشتی های مخصوص، تانکرها و ماشین های ترانزیت برای خریداران محترم خارجی ارسال کرد.

کلیه هزینه های بارگیری و ارسال متانول برعهده شخص خریدار است و فروشنده می تواند محموله را درب پتروشیمی، عرشه کشتی و مرزهای مشترک تحویل دهد.