کود اوره صادراتی

225 تومان

کود اوره صادراتی را می توان به صورت فوب بندر عباس در کیسه های 50 کیلویی و یا فله تحویل داد.

منظور از کود اوره صادراتی در واقع کود اوره تولیدی در پتروشیمی ها است.

این کود تفاوتی با کود مصرفی در داخل کشور ندارد.

سالانه تناژ بالایی از این محصول برای صادرات روانه مرز ها می شود.

که باعث می شود مشتریان زیادی به دنبال خرید این محصول باشند.

سود حاصل از صادرات کود اوره صادراتی به کشور های دیگر بالاست.

به همین دلیل برنامه ریزی های خوبی برای صادرات هرچه بیشتر این محصول انجام شده است.

صادارت پروسه ای زمان بر بوده است که بایستی نکات زیادی را رعایت کنید تا بتوانید سود خوبی را به دست آورید.

در حال حاضر قیمت کود اوره در حدود 225 دلار به ازای هر تن است.