کود اوره کیسه

145,000 تومان

کود اوره کیسه را می توان از نمایندگی های مجاز و با قیمت پایین تامین کرد.

کود اوره کیسه 50 کیلویی تولید پتروشیمی در این سایت با کمترین قیمت عرضه می شود.

این کیسه ها 50 کیلویی هستند که بیشترین میزان ازت را در بین کود های شیمیایی دارند.

این موضوع سبب می شود تا مشتریان به دنبال خرید این محصول باشند.

این ماده به دلیل اینکه بر روی خاک بسیار موثر است و کیفیت آن را بالا می برد، خیلی محبوب است.

کود اوره توسط پتروشیمی و عوامل مجاز فروش توزیع می شود.

به همین دلیل توزیع آن در کشور توسط غیر توزیع کنندگان مجاز، غیر قانونی است.

توزیع کنندگان مجاز میزان محدودی از این کود را توزیع می کنند و نیاز کشاورزان برطرف نمی شود.

این موضوع سبب می شود تا مشتریان کود اوره کیسه به دنبال خرید اضافه باشند.